Kontrola brzdového systému

Účinné a bezpečné brzdenie závisí od optimálnej súhry všetkých zložiek moderného brzdového systému. Opotrebovaný alebo poškodený diel môže narušiť funkciu celého systému a ohroziť vás aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Pravidelná kontrola funkčnosti brzdového systému a rýchla oprava akýchkoľvek chýb je preto mimoriadne dôležitá.

⏱️ Odhadovaný čas úkonu : 1 – 3 hod.

Servisný úkon zahŕňa 

 • kontrola hladiny brzdovej kvapaliny
 • kontrola stavu brzdových platničiek, kotúčov/bubnových bŕzd
 • čistenie brzdového systému
 • oprava brzdového systému (hadičky, platničky, kotúče…) – v závislosti od zisteného poškodenia

💸 Cena úkonu: od 45 €/h
💸 Výmena brzdovej kvapaliny: 29,40 €

Výhody kontroly bŕzd

Zvýšenie bezpečnosti na cestách

Zlepšenie efektívnosti bŕzd

Zachovanie dobrého technického stavu vozidla

Súčasti brzdového systému

Brzdový systém pozostáva z dvoch dôležitých súčastí: bŕzd a brzdovej kvapaliny. Na svojom vozidle môžete mať použitý jeden z dvoch druhov bŕzd (alebo ich kombináciu) – kotúčová alebo bubnová brzda.

 

Kotúčová brzda

Brzdenie kotúčových bŕzd sa uskutočňuje tak, že brzdové doštičky, ktoré sú umiestnené po oboch stranách rotujúceho brzdového kotúča, kotúč zovrú. Po každých 10 000 km sa musia brzdové doštičky skontrolovať, či nie sú opotrebované.
Brzdové doštičky treba vymeniť vtedy, keď sa opotrebujú pod hranicu minimálnej hrúbky 3 mm.
Pred jazdou treba niekoľkokrát stlačiť brzdový pedál tak, aby sa pri stlačení prejavil pevný odpor. Iba v takomto prípade sa brzdové doštičky voľne pohybujú po okolitých plochách a vo vodiacich čapoch obloženia. Brzdové doštičky treba tiež pravidelne kontrolovať, či nie sú poškriabané, popraskané, prehnuté alebo inak poškodené a ak sa takéto poškodenie objaví, musí automechanik brzdovú doštičku okamžite vymeniť. Treba skontrolovať aj brzdové sedlo, či nie je poškodené a či z neho neuniká brzdová kvapalina: valčeky sa musia pohybovať voľne!
V prípade bubnovej brzdy tlačia valcové piesty kolesa brzdové obloženie na vnútorný obvod bubna brzdy.
Bubnová brzda sa montuje predovšetkým na zadné kolesá – na predných kolesách sa bubnové brzdy už nepoužívajú takmer vôbec.


Bubnová brzda

V prípade bubnovej brzdy tlačia valcové piesty kolesa brzdové obloženie na vnútorný obvod bubna brzdy. Bubnová brzda sa montuje predovšetkým na zadné kolesá – na predných kolesách sa bubnové brzdy už nepoužívajú takmer vôbec.

 • Brzdové obloženie treba kontrolovať po každých 20 000 km, či nie je opotrebované.
 • Nitované obloženie sa musí vymieňať vtedy, keď dosiahne minimálnu hrúbku 1,5 mm.
 • Pri výmene sa smie používať iba zodpovedajúci druh brzdového obloženia.
 • Odporúčame súčasne vymeniť aj vratné pružiny brzdových čeľustí. Ak sa demontuje aj bubon, treba vždy skontrolovať celú brzdu.
 • Ak sa objavia hlboké škrabance alebo ryhy, musí sa bubon vymeniť.
 • Odporúčame vždy skontrolovať, či z piestov neuniká kvapalina a rovnako aj stav prachových manžiet.
 • Poškodené tesnenia alebo diely musí automechanik okamžite vymeniť za nové diely so zárukou.
 • Každých 20 000 km sa musí pomocou čistiaceho prípravku na brzdy vyčistiť aj prídržná doska.

Brzdová kvapalina

Brzdová kvapalina udržiava funkčnosť brzdového systému.

 • Hladina brzdovej kvapaliny musí byť vždy konštantná a treba ju kontrolovať.
 • Aj malý úbytok brzdovej kvapaliny znamená netesnosť v brzdovom systéme – systém sa musí okamžite skontrolovať, príp. opraviť, pretože únik brzdovej kvapaliny môže mať za následok úplné zlyhanie funkcie brzdového systému.
 • Brzdová kvapalina absorbuje vlhkosť. V dôsledku vyššieho objemu vody v brzdovej kvapaline klesá jej bod varu a pri vyššom namáhaní brzdovej kvapaliny môže dochádzať ku vzniku pary, a tým aj k zlyhaniu bŕzd.
 • Za bežných podmienok sa brzdová kvapalina vymieňa každé dva roky.
 • Použitá brzdová kvapalina sa v žiadnom prípade nesmie použiť znovu.