Oprava defektu

Oprava defektu predstavuje rýchle riešenie problému s poškodenou pneumatikou. Ide o pomerne jednoduchý servisný úkon v rámci, ktorého skúsení technici kompletne skontrolujú pneumatiku, vyhľadajú poškodenie a odborne ho zacelia tak, aby pneumatika opäť plnohodnotne slúžila. 
⏱️ Odhadovaný čas úkonu : 1 hod.

Servisný úkon zahŕňa

  • vyhľadanie poškodenia pneumatiky
  • oprava defektu

Výhody opravy defektu

Rýchla oprava poškodenej pneumatiky

Nie je potrebná kúpa novej pneumatiky

Obnovenie technických vlastností pneumatiky

Typy defektov

Defekt pneumatiky môže vzniknúť ako dôsledok rôznych udalostí.  Podľa pôvodcu rozdeľujeme defekty na:

  1. Cudzie teleso – klince, skrutky, kamene, črepiny skla.
  2. Nesprávny tlak v pneumatike – jazda pri nízkom tlaku pneumatík.

Kedy je pneumatika opravená správne

Pneumatika po oprave defektu by mala spĺňať nasledovné:

  • celý rozsah poškodenia je pod kontrolou
  • vnútorná membrána je celistvá
  • miesto, kadiaľ vniklo cudzie teleso je kompletne zacelené.