Prehliadka vozidla + diagnostika

V rámci komplexnej prehliadky vozidla technici kompletne vizuálne skontrolujú technický stav vozidla a doplnia chýbajúce prevádzkové kvapaliny a vykonajú diagnostiku vozidla. Prehliadku auta oceníte aj pred návštevou TK a EK, nakoľko technici počas nej skontrolujú všetky súčasti auta, ktorú sú dôležité na to, aby vaše vozidlo týmito prehliadkami prešlo. 
⏱️ Odhadovaný čas úkonu: 45 min. 

Servisný úkon zahŕňa

  • vizuálna kontrola technického stavu
  • kontrola náplní
  • diagnostika riadiacich jednotiek

💸 Cena úkonu: 29,40 €

Výhody pravidelnej kompletnej prehliadky vozidla

Udržiavanie dobrého technického stavu vozidla

Doplnenie prevádzkových kvapalín

Dlhšia životnosť auta

Prečo pravidelne absolvovať komplexnú prehliadku

Komplexná prehliadka auta vám pomôže zistiť stav vášho vozidla a včas odhalí problémy. Pravidelné servisné prehliadky udržiavajú vaše auto v dobrom technickom stave a predlžujú jeho životnosť. Za pravidelnú servisnú kontrolu sa vám teda vaše vozidlo poďakuje dlhoročnou zodpovednou službou bez nečakaných problémov.