Prehliadka vozidla + diagnostika

V rámci komplexnej prehliadky vozidla technici kompletne vizuálne skontrolujú technický stav vozidla a doplnia chýbajúce prevádzkové kvapaliny a vykonajú diagnostiku vozidla. Prehliadku auta oceníte aj pred návštevou TK a EK, nakoľko technici počas nej skontrolujú všetky súčasti auta, ktorú sú dôležité na to, aby vaše vozidlo týmito prehliadkami prešlo. 
⏱️ Odhadovaný čas úkonu: 45 min. 

Servisný úkon zahŕňa

  • vizuálna kontrola technického stavu
  • kontrola náplní
  • diagnostika riadiacich jednotiek

Výhody pravidelnej kompletnej prehliadky vozidla

Udržiavanie dobrého technického stavu vozidla

Doplnenie prevádzkových kvapalín

Dlhšia životnosť auta

Prečo pravidelne absolvovať komplexnú prehliadku

Komplexná prehliadka auta vám pomôže zistiť stav vášho vozidla a včas odhalí problémy. Pravidelné servisné prehliadky udržiavajú vaše auto v dobrom technickom stave a predlžujú jeho životnosť. Za pravidelnú servisnú kontrolu sa vám teda vaše vozidlo poďakuje dlhoročnou zodpovednou službou bez nečakaných problémov.