Bezpečnostné skrutky

Bezpečnostné skrutky na kolesách patria medzi najvyužívanejšie zabezpečovacie mechanizmy. Dostupné sú rôzne druhy bezpečnostných skrutiek, pričom každá skrutka vyžaduje na odstránenie špecifický adaptér. Odstránenie bezpečnostnej skrutky bez príslušného adaptéra je nemožné. Po strate adaptéru je preto najlepším riešením dať si skrutky odstrániť v servise. 
⏱️ Odhadovaný čas úkonu : 0,5 – 2 hod. (celé vozidlo)

Servisný úkon zahŕňa

  • odstránenie bezpečnostných skrutiek

Výhody bezpečnostnej skrutky

Ochrana pred krádežou

Rôzne druhy skrutiek

Zložité odstránenie bez adaptéru