Prasknuté čelné sklo je častejším javom, než by ste si mohli myslieť. Občas stačí aj malý kamienok a nepríjemná prasklina je na svete. Našťastie nie vždy je potrebné meniť celé čelné sklo. Ak prasklina nie je príliš veľká, postačí čelné sklo len odborne opraviť.

Oprava praskliny na čelnom skle

Oprava praskliny na čelnom skle vychádza finančne výhodnejšie, než výmena celého čelného skla.  Zjednodušene povedané ide o odborné scelenie prasknutého skla, vďaka ktorému bude čelné sklo opäť v dobrom technickom stave a obnovia sa jeho vlastnosti. Najčastejšie sa čelné sklo opravuje pomocou špeciálnej živice.   
⏱️ Odhadovaný čas úkonu : v závislosti od poškodenia

Servisný úkon zahŕňa 

  • odborné zacelenie prasliny/krátera na čelnom skle

💸 Malá oprava – zaliatie štrbiny: 15 €
💸 Väčšia oprava praskliny/krátera – v závislosti od veľkosti praskliny(30 € – 50 €): Cenu určí technik pred opravou

Výhody opravy praskliny na čelnom skle

Šetrenie nákladov na výmenu čelného skla

Lepší výhľad z vozidla

Predĺženie životnosti čelného skla

Kedy nie je potrebné meniť čelné sklo za nové

Aj napriek poškodenie nie je vždy nutné meniť čelné sklo, ale postačí len opraviť vzniknutú prasklinu. Rozhodujúca je najmä veľkosť poškodenia, ale aj to, kde sa prasklina čelnom skle nachádza. Čelné sklo je zvyčajne možné opraviť, ak poškodenie spĺňa nasledujúce kritéria:

  • nepresahuje veľkosť 2 cm,
  • netvorí prasklinu väčšiu než 3 cm,
  • od okraja skla je vzdialené aspoň 6 cm,
  • nenachádza sa v zornom poli vodiča.

Prečo je potrebné opraviť prasklinu na čelnom skle?

V dôsledku praskliny stráca čelné sklo vlastnosti ako sú optická prehľadnosť, pevnosť a odolnosť. Neopravená prasklina na čelnom skle sa navyše bude postupne zväčšovať. Časom tak z malej praskliny môže vzniknúť väčšie poškodenie, ktoré už nebude možné riešiť inak, než výmenou celého čelného skla.