Kontrola geometrie

Geometria kolies ovplyvňuje riadenie vozidla, a pocit komfortu z jazdenia. Okrem toho je nesprávna geometria kolies príčinou opotrebenia pneumatík ale aj zvýšenej spotreby paliva. Preto je geometriu kolies potrebné nastaviť správne, a tým zabezpečiť správne jazdné vlastnosti vozidla a jeho ovládateľnosť.
⏱️ Odhadovaný čas úkonu : 20 min. (zameranie geometrie)
⏱️ Odhadovaný čas úkonu : 1 hod. (zameranie + nastavenie geometrie jedna náprava)
⏱️ Odhadovaný čas úkonu : 1 hod.  15 min. (zameranie + nastavenie geometrie dve nápravy)

Servisný úkon zahŕňa

 • kontrola výrobcom stanovených uhlov
 • nastavenie uhlu zbiehavosti, uhlu odklonu a uhlu záklonu

💸 Zameranie geometrie: 14,70 €
💸 Zameranie geometrie 1 náprava: 42 €
💸 Zameranie geometrie 2 nápravy: 50,40 €

Výhody kontroly geometrie kolies

Nižšie opotrebenie pneumatík

Lepšia ovládateľnosť vozidla

Vyššia bezpečnosť

Ako spoznám, že geometria kolies nie je nastavená správne?

Nesprávne nastavenie geometrie kolies má za následok zhoršenie technického stavu vozidla a prejavuje sa nasledovnými príznakmi:

 • opotrebovanie pneumatík
 • zlé riadiace vlastnosti
 • nestabilita riadeného smeru pohybu vozidla
 • kmitanie častí riadiaceho ústrojenstva
 • zvýšené opotrebovanie jednotlivých častí prevodového a vychyľovacieho ústrojenstva riadenia
 • nevracanie kolies do priameho smeru jazdy
 • Najlepšie nastavenie geometrie kolies vozidla je nastavenie všetkých štyroch kolies. Pri tomto type nastavenia geometrie umiestni technik indikačný prístroj na všetky štyri kolesá a zmeria geometriu na všetkých štyroch kolesách.

Pri meraní geometrie sa zameriavame na viaceré parametre ako sú napríklad:

 • kontrola a nastavenie predpísanej výšky vozidla
 • meranie diferenčného uhlu pri stanovenom kontrolnom uhle natočenia jedného z riadených kolies
 • meranie uhlu odklonu kolesa
 • meranie zbiehavosti
 • meranie uhlu príkonu čapu otáčania
 • meranie uhlu záklonu čapu otáčania
 • meranie súbežnosti náprav
 • meranie mechanických vôlí v riadení

Pre geometriu kolies sú dôležité viaceré parametre:

 • Stredná pozdĺžna rovina vozidla. Je to rovina kolmá k základnej rovine, na ktorej vozidlo stojí. Prechádza stredom rozchodov prednej a zadnej nápravy. Leží v nej stredná pozdĺžna os (os symetrie vozidla).
 • Priama jazda. Postavenie kolies prednej nápravy ako „priama jazda“ je pomocné postavenie, ktoré sa využíva pri meraní geometrie zadnej nápravy. Predné kolesá majú rovnakú delenú zbiehavosť ku strednej pozdĺžnej osi vozidla.
 • Geometrická jazdná os. Je os poliaca uhol celkovej zbiehavosti kolies zadnej nápravy. Od strednej pozdĺžnej osi symetrie sa líši, ak nie je os zadnej nápravy kolmá na stredovú pozdĺžnu osu. Hovoríme vtedy o šikmom postavení zadnej nápravy. Toto šikmé postavenie určuje primárne smer pohybu vozidla. Rovno ide iba vtedy, keď sa natočením prednej nápravy kompenzuje šikmé postavenie tej zadnej. Vozidlo sa pohybuje „bokom“.
 • Stredná rovina kolesa. Je rovina prechádzajúca stredom kolesa kolmá k osi jeho otáčania.
 • Stopník – bod dotyku kolesa s vozovkou. Je priesečník osi roviny kolesa a miesta (bodu) styku kolesa s vozovkou.